Obchodní podmínky

I.

Zákazník podal svůj přesný (vyměřený) grafický návrh s podrobným popisem rozměrů plachty, kterou si chce nechat zhotovit u společnosti HEDVA ČESKÝ BROKÁT. Zákazník si uvědomuje účel, který má splňovat plachta a přebírá na sebe veškerou zodpovědnost za znění a vyhotovení jeho písemného a grafického návrhu.

Popis plachty musí obsahovat

  • zvolený materiál, barvu, rozměry plachty v jednotné jednotce (cm/m), formu uchycení.

Grafický návrh musí obsahovat

  • čitelné a přesné rozměry plachty, srozumitelný a jasný nákres

Upozornění: Při rozměru větším než 150 cm se zbylý rozměr přišije, ze stejného materiálu,tudíž si je zákazník vědom, jak se takovýto šev chová v různých povětrnostních podmínkách. Dále je zákazník seznámen a je si vědom i estetického výsledku plachty, po přišití zbylého rozměru.

II.

Zákazník má právo na konzultaci s kompetetním zaměstancem společnosti HEDVA ČESKÝ BROKÁT, ohledně výroby plachty a to před zasláním své objednávky.

III.

Zákazník odesláním objednávky výhradně souhlasí s přesným zněním svého popisu a grafickým návrhem plachty, jenž bude zaslána do výroby. Tímto si je zákazník vědom, že pozdější reklamace (ohledně rozměru, barvy, materiálu či uchycení) nebude možná, jelikož jeho pokyny k výrobě byly zadány zcela jasně a přesně dle přání v objednávce. Případná reklamace se bude řídit podle reklamačního řádu.

IV.

Společnost HEDVA ČESKÝ BROKÁT neručí za zákazníkem provedenou instalaci plachty, nesprávné používání, nadměrné užívání, špatné ošetřování, nevhodnou manipulaci.

V.

Odesláním své objednávky zákazník dále potvrzuje, že si přečetl a seznámil se s těmito obchodními podmínkami.

101/2000 Sb.

VI.

Zákazník před ušitím své plachty složí společnosti HEDVA ČESKÝ BROKÁT, s.r.o. nevratnou zálohu ve výši 50% z celkové pořizovací ceny plachty.